За платформата EasyAds

EasyAds е интерактивна рекламна платформа с набор от инструменти за управление и таргетиране, даващи възможност на рекламодатели и издатели да публикуват, контролират и отчитат онлайн рекламни кампании. EasyAds е лесна за ползване, но притежава богата функционалност, която ви гарантира впечатляващи резултати.

Технологиите в платформата EasyAds отговарят на най-съвременните стандарти за ефективност и оптимизация на рекламите. Възможностите за управление, таргетиране и статистики в реално време правят EasyAds предпочитан инструмент за работа на водещи рекламни агенции и голям брой директни клиенти.

Колко е мощна нашата платформа? Нека хвърлим един поглед…

EasyAds предлага PERFORMANCE (CPC) и PROGRAMMATIC (CPM) реклама в над 300 сайта с 90% покритие на българската интернет аудитория.

Това са само някои от функциите, които са направили платформата предпочитан продукт за нашите клиенти:

Уникални предимства

Дори да имате специфични нужди при изпълнение на онлайн кампаниите си, ние най-вероятно имаме решение за вас: