Инциатива за програматик благотворителност

Когато стартирахме нашия рекламен бизнес през 2006 г., онлайн рекламата тепърва започваше да се развива. Само няколко години по-късно програматик рекламата процъфтява, а дигиталната индустрия се е съсредоточила върху реализации, real-time bidding и audience data. Според проучвания на IAB, eMarketer и други организации световната програматик реклама ще достигне над 30 милиарда долара през 2017 г. В тази конкурентна среда от онлайн рекламодатели е малко вероятно да се забележи голяма кампания на благотворителна организация. Почти невъзможно е за организациите с нестопанска цел да популяризират каузите си онлайн, без да инвестират сериозни рекламни бюджети.

През 2017 г. решихме да стартираме нов социален проект и да използваме възможностите на платформата EasyAds в помощ на организациите с нестопанска цел. Нарекохме нашия проект "Инициатива за програматик благотворителност" (Gobal Programmatic Charity Initiative) - едно партньорство между нас и онлайн издателите, за подкрепа на благотворителни и социални каузи чрез технология и иновация. Целта на инициативата е да популяризира сериозни социални каузи в силни дигитални медии, напълно безплатно. Искаме да дадем възможност на благотворителните организации да ползват от инструментите, които програматик рекламата вече предлага - мащабен обхват, точно таргетиране, онлайн конверсии.

Нашите партньори

През последната година успяхме да помогнем на благотворителни организации от цял свят да получават милиони безплатни рекламни импресии. Работим с установени международни партньори, но подкрепяме и малки локални социални проекти. Нашият екип подава ръка на сериозни благотворителни каузи, като им предоставя необходимите инструменти за достигане на голяма онлайн аудитория и като извършва професионално управление на кампаниите им.

Свържете се с нас
и се присъединете към Инициативата ако сте НПО или фондация

Нашите медийни партньори

Нашата Инициатива за програматик благотвотирелност е възможна само с подкрепата на онлайн издателите, които предоставят част от рекламния си инвентар. По този начин ние можем да осигурим безплатни импресии на организации с нестопанска цел и да покрепим тяхните социални каузи. Над 30 медийни компании от Европа, САЩ и Азия вече участват в нашата инициатива.

Пишете ни
за да станете медия партньор на Инициативата