Сервиране и управление на директни рекламни сделки в множество медии

За разлика от телевизионната реклама, онлайн рекламата постига широк обхват само ако е публикувана в голям брой медии. Когато става дума за реклама с банери (програматик реклама), е нужно да се планират и закупят множество площадки в различни медии чрез директни сделки (Direct Deals), като целта е техният общ обхват да доведе до желаните резултати. Интересен факт е, че през 2019 г. над 60% от инвестираните средства в медийна дисплей реклама са били под формата на директни сделки. Не е изненадващо, че издателите предпочитат този метод за продажба на инвентара си - той им позволява да продават рекламните си позиции на по-високи цени спрямо рекламните мрежи (каквито са Adsense или други платформи).

При директните сделки закупуването на реклама обикновено се случва на цена за 1000 импресии (CPM) и при конкретни условия за изпълнение – фиксиран период, дневен обем, рекламана площадка, устройство и т.нат. За да се осъществи директна сделка, рекламодателят се нуждае от софтуер за закупуване и управление. Ако не разполага със собствен софтуер, голяма част от процеса е „ръчен“, като например – стартиране или временно спиране на кампанията, изпращане на банери, подмяна на банери, получаване на статистики от медията или плащане. Именно там могат да възникнат проблеми за рекламодателя и управлението на множество сделки с различни медии да се превърне в трудоемък и бавен процес. Съвременните решения като EasyAds Deals Manager и EasyAds Ad Server дават много възможности за автоматизация и оптимизация и именно върху някои от тях ще обърнем внимание.

Възможности за автоматизация и оптимизация

 • Лесно, централизирано управление на рекламите - когато управлявате множество площадки е много важно да можете лесно и гъвкаво да подменяте криейтиви, да сменяте лесно актуалните визии и да залагате множество линкове в една реклама.

 • Използването на данни за поведението на потребителите, с които да персонализирате рекламите и да покажете правилните послания без да се повтаряте и да досаждате. Така рекламите стават по-ефективни, потребителите имат по-добро изживяване и имат позитивна настройка към вас като рекламодател. Можете безплатно да ползвате нашия Pixel и Engagement Data в системата, за да показвате винаги най-добрата реклама.

 • Интерактивни реклами - можем да ви помогнем да достигнете до потребителите по интерактивен, забележим и интересен начин до потребителите онлайн. Имате на разположение разнообразие от вече създадени шаблони и успешни реклами. Рекламодатели от сектора на онлайн залозите или банковия сектор често работят с динамични банери или сложни калкулатори, които могат да бъдат ползвани успешно под формата на HTML5 банери.

 • Селективно закупуване на импресии спрямо Audience Data за потребителя - можете да използвате нашата платформа, за да купувате селективно импресии от сайтовете, защото ние имаме светкавично бърза връзка с различните сървъри на медиите и можете да селектирате точни кои импресии да купите спрямо данните за потребителите във вашите аудитории. Примерно, да не закупувате излишно импресии на потребители, които вече са ваши клиенти.

 • Подробни статистики + Conversion Tracking (проследяване на конкретни действия на сайта ви). Нашата система ви дава не просто поглед къде са се показвали рекламите ви, а какво са ви донесли като ползи - вижте колко хора са имали интеракция с рекламите ви, колко от тях са конвертирали на сайта ви. Можете да анализирате ефективността от различните позиции и реклами и да залагате персонални цели като например процент на видимост (viewability, time-in-view.

Най-често срещани проблеми при работата без софтуер за управление на директни сделки:

 • Трудна подмяна на банери.
 • Липса на оптимизация на банерите. Всички банери се ротират, вместо системата да избира този с добър CTR.
 • Липса на подмяна на банера - ако потребителят го е виждал твърде често без да реагира на него.
 • Данните от всички сделки с медии не са обобщени на едно място.
 • Данните от отделните сделки не се одитират от софтуер на рекламодателя, а се плаща според данните от издателския ад сървър.
 • Не се измерва viewability на рекламите, а рекламодателят плаща за импресии, които са невидими.
 • Не се измерва reach на кампанията, като не може да се сравни рийча на отделните закупени медии.
 • Грешки при имейл/чат комуникацията.

Сравнение между стандартите рекламни сървъри и EasyAds Deals Manager

  • Възможности
  • Класически рекламен сървър
  • EasyAds Deals Manager
  • Помощ от специалисти
  • Липсващ в безплатната версия
  • Контакт с медиите, анализ на позициите и договаряне на цени.

   Интеграция с рекламния сървър на медията (passback code, price priority settings, header bidding)

   Съдействие с криейтиви (дизайн и адаптация на нейтив реклами и HTML5 банери)

  • Отчетност
  • Стандартни отчети: импресии, кликове и др.
  • Стандартни отчети

   + Обхват

   + Видяни импресии

   + Време на видимост

   + Интеракции с банерите

   + Конверсии

  • Audience Center
  • Липсващ в безплатната версия
  • Отчитане на реализации (конверсии) с 28 дневен click-trough прозорец и 24 часов view-trough

   Създаване на персонализирани аудитории

   Audience based creatives

  • Оптимизация на рекламите
  • Ограничено
  • Оптимизиране според кликаемостта (CTR)

   Последователност от реклами - Stories, базирани на данни за поведението на потребителите

  • Плащания
  • Липсва като опция
  • Възможност за разплащане с медиите автоматично през платформатаСъздайте своя акаунт и управлявайте своите кампании лесно и ефективно!