За нас

ИзиАдс ЕООД е иновативна компания, основана през 2006-та година, предлагаща онлайн програматик реклама. Нашата мисия е да смалим максимално дистанцията в отношенията между издатели и рекламодатели, предоставяйки на двете страни ефективна, достъпна и лесна за ползване услуга. Основата на нашия бизнес е високотехнологична рекламна платформа, разработена от нашия опитен инженерен екип и оперираща под търговските марки EasyAds™ и EasyPlatform™.

„Ние вярваме, че успехът ни онлайн се измерва не само с броя постигнати конверсии и покупки, а с положителното въздействие на нашата работа“

Ние сме социална компания

Ние вярваме, че една компания може да съчетае бизнес целите си с отговорност, социална помощ и ангажимент към обществото. Показването на реклами, подкрепящи благотворителни каузи, е нашият принос към тази идея. Всяка импресия, която предоставяме безвъзмездно на благотворителни каузи, оказва директен и измерим ефект върху определен социален проект, давайки му шанс за по-добра реализация.

Членство в IAB

ИзиАдс ЕООД е горд член на престижната международна организация Interactive Advertising Bureau (IAB). IAB е рекламна асоциация, която дава възможност на медии и маркетинг експерти да се развиват в дигиталната среда, като активно подкрепя множество дигитални инициативи, включително проекти със социална и образователна насоченост. В тясно сътрудничество с водещите медийни и технологични компании, IAB разработва технически стандарти и най-добри практики за реализация, отчитане и оптимизация на дигитална реклама и популяризира важни проучвания в тази област.