За нас

ИзиАдс ЕООД е иновативна компания, основана през 2006-та година, предлагаща онлайн програматик реклама. Нашата мисия е да смалим максимално дистанцията в отношенията между издатели и рекламодатели, предоставяйки на двете страни ефективна, достъпна и лесна за ползване услуга. Основата на нашия бизнес е високотехнологична рекламна платформа, разработена от нашия опитен инженерен екип и оперираща под търговските марки EasyAds™ и EasyPlatform™.

„Ние вярваме, че успехът ни онлайн се измерва не само с броя постигнати конверсии и покупки, а с положителното въздействие на нашата работа“

Ние сме социална компания

През най-успешната за нас 2017-та година установихме, че нашата платформа напредна дотолкова, че може вече да покрие нуждите на нашите клиенти само с част от капацитета си. В този момент решихме да споделим част от нашето време и технология, за да развием социалната мисия на компанията. Използвахме нашите IT ресурси, съчетахме ги със знания, страст и екипни усилия, за да дадем старт на международната Инициатива за програматик благотворителност.

Вярваме, че една компания трябва да може да съчетае бизнес целите си с отговорност, социална помощ и ангажимент към обществото. Инициативата за програматик благотворителност е нашият ангажимент към тази идея. Смятаме, че успехът ни се измерва не само с постигнатите онлайн конверсии, а и с положителното въздействие на нашата работа. Всяка импресия, която предоставяме на благотворителни каузи оказва директен и измерим ефект върху определен социален проект, давайки му шанс за по-добра реализация. Ако сте готови да се присъедините към нас, за да направим заедно нещо различно, пишете ни!

Членство в IAB

ИзиАдс ЕООД е горд член на престижната международна организация Interactive Advertising Bureau (IAB). IAB е рекламна асоциация, която дава възможност на медии и маркетинг експерти да се развиват в дигиталната среда, като активно подкрепя множество дигитални инициативи, включително проекти със социална и образователна насоченост. В тясно сътрудничество с водещите медийни и технологични компании, IAB разработва технически стандарти и най-добри практики за реализация, отчитане и оптимизация на дигитална реклама и популяризира важни проучвания в тази област.

„За нас е привилегия да бъдем член на IAB и да можем да допринесем за развитието на асоциацията с опита и ентусиазма ни. IAB ни предоставя възможности за колаборация на световно ниво и придава тежест на дейността ни в сектора на програматик рекламата. “

Иван Иванчев - Управител ИзиАдс ЕООД