Регистрация като Издател

Вие сте на крачка от участие в рекламната мрежа на EasyAds. За да кандидатирате своя сайт и да станете издател в нашата платформа, е нужно да попълните коректно нужните данни, след което да изчакате проверка от администратор. При одобрение на сайта, ще получите имейл за завършване на регистрацията и активация на профила ви.

Информация за сайта

Лице за контакт

Дори да желаете да участвате с няколко уеб сайта, моля добавете един от тях. След одобрение на кандидатурата ви и пълна регистрация ще можете да добавяте и други сайтове в профила си, като всеки от тях ще минава през бърз процес на одобрение.